Последни Новини

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Одърне

публикувано на: 21 сеп 2020

На 07.10 .2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, имоти, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Обнова

публикувано на: 21 сеп 2020

На 07.10 .2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, имоти, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Катерица

публикувано на: 21 сеп 2020

На 07.10 .2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, имоти, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 18 сеп 2020

П О К А Н А
На 29.09.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Обявление по реда на чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

публикувано на: 10 сеп 2020

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

публикувано на: 27 авг 2020

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
№СБР-00-550
гр. Пордим 27.08.2020 г.
На основание чл.127 от Закона за устройство на територията
Община Пордим уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Общ устройствен план на Община Пордим, фаза окончателен проект, включващ Опорен план, Общ устройствен план, Схема на НТП, Схема – рискови територии, Схема – техническа [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, за стопанска 2020 – 2021 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на Община Пордим, при начална тръжна цена 10 лв./дка. в землището на село Тотлебен

публикувано на: 14 авг 2020

На 09.09.2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанска 2020 – 2021 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, за стопанска 2020 – 2021 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на Община Пордим, при начална тръжна цена 10 лв./дка. в землището на село Одърне

публикувано на: 14 авг 2020

На 09.09.2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанска 2020 – 2021 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани [...]

чети нататък>>

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

публикувано на: 14 авг 2020

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

чети нататък>>

Обява от Общинска служба “Земеделие” Пордим

публикувано на: 13 авг 2020

Обява от Общинска служба “Земеделие” Пордим

чети нататък>>