Изборни книжа


Напред >>

Заповед ИЗ-02-56/22.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за забрана на продажбата на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и всички заведения на частни фирми и организации на територията на Община Пордим за времето от 19.00ч. на 25 март 2017г. до 21.00ч. на 26 март 2017г.

Образци на удостоверения за упражняване право на глас на български граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи

Заповед ИЗ-02-32/15.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на места за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за Народно събрание

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Заповед № ИЗ-02-20/24.02.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на място за поставяне на агитационни материали за избор на народни представители на 26 март 2017г. на територията на община Пордим

20.02.2017г. - Община Пордим уведомява всички хора с трайни увреждания, притежаващи експертно решение на ТЕЛК, които желаят да гласуват на 26 март 2017 г. в изборите за Народно събрание, но нямат възможност да стигнат до избирателните урни в изборния ден, че могат да подадат Заявление по образец за гласуване с Подвижна избирателна кутия в Центъра за информация и обслужване на гражданите при Община Пордим.Краен срок за подаване на заявленията – 11 март 2017 г.За повече информация се обръщайте на телефон 06513/ 2217

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Заповед ИЗ-02-9/06.02.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на място за обявяване на избирателните списъци.

Заповед ИЗ-02-5/30.01.2017г. на Кмета на Община Пордим за образуване на избирателни секции за изборите за Народно събрание на 26 март 2017г.