О Б Я В А

за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба. Длъжностите са във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните Стара Загора, Казанлък, Ямбол, Враца, Плевен, Карлово, Благоевград, Смолян и Свобода.

1. Със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Сухопътните войски, за лица завършили средни или висши училища в страната и в чужбина.
2. Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 23.04.2021г.
За подробна информация относно обявените длъжности, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров в Община Пордим, офис за водене на военен отчет.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472

Comments are closed.