О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед № ОХ-48/21.01.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.
2. Срок за подаване на документите до 26.02.2020г

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, условията на които трябва да отговарят кандидатите, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Пордим.

тел. за контакти – 0888 799 472

О Б Я В А


за провеждане на конкурс  за приемане на военна служба на лица завършили граждански  висши или средни училища в страната или в чужбина в Националната гвардейска част.

1. Със заповед № ОХ-23/13.01.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София.
2. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на  Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 08.03.2021 г.
3. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.
4. Кандидатите за войници спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 години.

За подробна информация относно обявените длъжности,  може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Пордим.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472

Comments are closed.