О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Националната гвардейска част.

1. Със заповед № ОХ-23/13.01.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София.
2. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 08.03.2021 г.
3. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.
4. Кандидатите за войници спечелил конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 години.

За подробна информация относно обявените длъжности, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров в Община Пордим.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472

Comments are closed.