О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2021г.

1. Със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности във военни формирования на Военновъздушните и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.
2. Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 29.10.2021 г. включително.

За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в офис за военен отчет в Община Пордим.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472

О Б Я В А


за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от ВМС

1. Със заповед № ОХ-904/03.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за матроси, във военни формирования от състава на ВМС.
2. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 22.01.2021г.

За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Пордим.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед № ОХ-949/19.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 16 /шестнадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Длъжностите са в Съвместното командване на специалните операции. /военно формирование 32990-Пловдив/
Срок за подаване на документите – 20.01.2021г.

За подробна информация относно обявените длъжности, необходимите документи и начина за тяхното попълване, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Пордим.

тел. за контакти – 0888 799 472

Comments are closed.