П О К А Н А

На 26.09.2019год. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на сградата на Община Пордим, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Избор на временно изпълняващ длъжност кмет на Община и кметове на кметства.
Докладва Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,
ПАВЛИНА АНТОНОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.