С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, Общинска администрация – гр. Пордим уведомява представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. че консултациите ще се проведат на 12.09.2019г. от 10:00ч. вместо обявената дата – 10.09.2019г.

Comments are closed.