Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 - 19 януари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Пордим

На 18.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 19.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 20.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 21.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 22.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Вълчитрън: Балкан 53, 67, 65, 56, 66, 51, 63, 68, 54, 61, 57, 59, 58, 47, 55, 64, 49, 60, Бенковски 13, 36, 4, 8, 11, 6, 7, 9, 3, 2, Витоша 15, Гео Милев 20, 9, 34, 32, 13, 26, 17, 24, 25, 22, 19, 7, 21, 15, 27, 30, 11, Любен Каравелов 5, 3, 7, 1, П.К.Яворов 48, Янтра 10, 29, 27, 25, 10а, 14, 33, 12, 31, 23

На 18.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 19.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 20.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 21.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 22.01.2021 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Каменец, Общ. Пордим: Атанас Митев 14, 10, 20, 22, 7, 6, 13, 16, 8, 1, 12, 5, 18, 2, 11, 3, 9, Дунав 7, 5, 6, 1, 2, 3, Опълченска 38, 45, 40, 47, 43, 34, 32, 49, 36, 41, 39, Сергей Румянцев 11, 2, 9, 3, 7, 1, 5, Трети Март 3, 9, 13, 7, 5, 11, 1, Хаджи Димитър 10, 1, 3, 8, 6, 2.