Последни Новини

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 18 юни 2021

П О К А Н А

На 25.06.2021 год. /петък / от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Актуализиране на Програмата за управление [...]

чети нататък>>

Забрана за къпане в всички водни площи на територията на Община Пордим

публикувано на: 17 юни 2021

Забрана за къпане в всички водни площи на територията на Община Пордим

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-560/21.05.2021 г.

публикувано на: 16 юни 2021

Обявление №СБР-00-560/21.05.2021 г.

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-559/20.05.2021 г.

публикувано на: 14 юни 2021

Обявление №СБР-00-559/20.05.2021 г.

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот „Гараж” с обща площ от 48,81 кв.м. /една гаражна клетка, намираща се от западната страна на сградата/, находящ се в УПИ I- 748. стр.кв.4 по регулационния план на град Пордим, за производствена дейност

публикувано на: 09 юни 2021

На 30.06.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот „Гараж” с обща площ от 48,81 кв.м. /една гаражна клетка, намираща се от западната страна на сградата/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 687 от 03.10.2001 г., находящ [...]

чети нататък>>

Информация относно 2-ри юни 2021г.

публикувано на: 31 май 2021

Информация относно 2-ри юни 2021г.

чети нататък>>

Покана за провеждане на консултации с политическите партии за определяне съставите на СИК в Община Пордим

публикувано на: 28 май 2021

Покана за провеждане на консултации с политическите партии за определяне съставите на СИК в Община Пордим

чети нататък>>

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021 / 2022г. на основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ

публикувано на: 28 май 2021

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-490/26.04.2021 г. до АНДРЕЙ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

публикувано на: 21 май 2021

Обявление №СБР-00-490/26.04.2021 г. до АНДРЕЙ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

чети нататък>>

Заповед № ГЗ-00-113/20.05.2021г. на Кмета на Община Пордим относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури и мерки за осигуряване на пожарна безопасност

публикувано на: 21 май 2021

Заповед № ГЗ-00-113/20.05.2021г. на Кмета на Община Пордим относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури и мерки за осигуряване на пожарна безопасност

чети нататък>>