Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 15 яну 2021

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Обява за вакантни длъжности за военна служба

публикувано на: 08 яну 2021

О Б Я В А
за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2021г.
1. Със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности във военни формирования на Военновъздушните и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв, на [...]

чети нататък>>

Съобщение за публично обсъждане

публикувано на: 07 яну 2021

Община Пордим уведомява населението на Общината, че на 13.01.2021г. от 14.00 часа в Заседателната зала на община Пордим ще се проведе публично обсъждане на Програмата за управление на общинската собственост за 2021г.
Програма за управление на общинската собственост за 2021г.

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 10 дек 2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим
Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 08 дек 2020

П О К А Н А
На 15.12.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на едноетажна паянтова сграда, с РЗП 140 м2, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 30590.700.22, в землището на с. Згалево, с начална тръжна цена в размер на 4 400 лв. без ДДС

публикувано на: 02 дек 2020

На 16.12.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на едноетажна паянтова сграда, с РЗП 140 м2, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 30590.700.22, в землището на с. Згалево, актуван с АОС № 2124 от 02.10.2020 г, с начална тръжна цена [...]

чети нататък>>

Обява до заинтересованите лица и общественост

публикувано на: 20 ное 2020

Обява до заинтересованите лица и общественост

чети нататък>>

Заповед № 04-161/13.11.2020г. на Кмета на Община Пордим за реда за предоставяне на имотите с НТП - полски пътища и канали, които не функционират, за землищата на Община Пордим, за стопанската 2020/2021 година

публикувано на: 16 ное 2020

Заповед № 04-161/13.11.2020г. на Кмета на Община Пордим за реда за предоставяне на имотите с НТП - полски пътища и канали, които не функционират, за землищата на Община Пордим, за стопанската 2020/2021 година

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 16 ное 2020

П О К А Н А
На 24.11.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Информация относно изпълнение на проект “Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в град Пордим”

публикувано на: 09 ное 2020

На 04.11.2020г. в Община Пордим стартира изпълнението на още един проект с Европейско финансиране – Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в град Пордим.
С реализацията на този проект ще се подобри жизнената среда на жителите на града, както и пространството около града като закритото сметище се превърне в зелена, екологично чиста зона.

чети нататък>>