Последни Новини

Списъци на имотите за индивидуално и общо ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 1 и приложение № 2 за стопанската 2021/2022 г., приет с Решение № 217/12.02.2021 г. на ОбС Пордим

публикувано на: 26 фев 2021

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 1 за стопанската 2021/2022 г., приет с Решение № 217/12.02.2021 г. на ОбС Пордим
Списък на имотите за общо ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 2 за [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 26 фев 2021

П О К А Н А
На 05.03.2021 год. /петък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н  Р [...]

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 26 фев 2021

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

ОБЯВА ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

публикувано на: 24 фев 2021

ОБЯВА ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ЗКПУ“ДРЕН“ – ГРАД ПОРДИМ, уведомява населението на града за инициирано инвестиционно предложение от страна на кооперацията, а именно: Напояване на земеделски култури от язовир „Дрен“, имотен №500802 в землището на гр. Пордим, обл. Плевен“. Инвестиционното предложение предвижда напояване на земеделски култури, блок с обща [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 460,00 кв.м., заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - магазин, със застроена площ 196 м2, находящ се в УПИ Х-538, кв. 23, по плана на с. Каменец

публикувано на: 19 фев 2021

На 10.03.2021 г. от 10:45 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 460,00 м2, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - магазин, със застроена площ 196 м2, находящ се в УПИ Х-538, кв. 23, с АОС [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, за разкриване на кабинети от физиотерапевти на територията на гр. Пордим

публикувано на: 19 фев 2021

На 10.03.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, за разкриване на кабинети от стоматолози за осъществяване на индивидуална и първична медицинска помощ на територията на гр. Пордим

публикувано на: 19 фев 2021

На 10.03.2021 г. от 10:15 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ от сграда „Автоспирка“ с площ 16,00 кв.м., находяща се в УПИ I, стр.кв. №19 по регулационния план на с. Каменец, община Пордим, за откриване на Търговски обект – Магазин

публикувано на: 19 фев 2021

На 10.03.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ от сграда „Автоспирка“ с площ 16,00 кв.м., находяща се в УПИ I, стр.кв. №19 по регулационния план на с. Каменец, община Пордим, актувана с акт за частна общинска собственост № 75 от [...]

чети нататък>>

Покана от Кмета на Община Пордим до председателите на парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

публикувано на: 17 фев 2021

На адрес https://www.pordim.bg/?page_id=14427 e публикувана покана от Кмета на Община Пордим до председателите на парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК.

чети нататък>>

Съобщение относно разпространението и мерки за предатвратяване на заболяването Инфлуенца А (грип по птиците)

публикувано на: 11 фев 2021 чети нататък>>