Последни Новини

Обява до заинтересованите лица и общественост

публикувано на: 20 ное 2020

Обява до заинтересованите лица и общественост

чети нататък>>

Заповед № 04-161/13.11.2020г. на Кмета на Община Пордим за реда за предоставяне на имотите с НТП - полски пътища и канали, които не функционират, за землищата на Община Пордим, за стопанската 2020/2021 година

публикувано на: 16 ное 2020

Заповед № 04-161/13.11.2020г. на Кмета на Община Пордим за реда за предоставяне на имотите с НТП - полски пътища и канали, които не функционират, за землищата на Община Пордим, за стопанската 2020/2021 година

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 16 ное 2020

П О К А Н А
На 24.11.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Информация относно изпълнение на проект “Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в град Пордим”

публикувано на: 09 ное 2020

На 04.11.2020г. в Община Пордим стартира изпълнението на още един проект с Европейско финансиране – Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в град Пордим.
С реализацията на този проект ще се подобри жизнената среда на жителите на града, както и пространството около града като закритото сметище се превърне в зелена, екологично чиста зона.

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Шосейна варианта” – имотен № 000152 по КВС в землището на с. Вълчитрън, за напояване

публикувано на: 06 ное 2020

На 25.11.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Шосейна варианта” – имотен № 000152 по КВС с идентификатор 12601.142.152, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-237 от 10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК в землището на с. Вълчитрън, с [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 585,00 м2, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 49,50 м2, едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ от 22,50 м2 и клозет, със застроена площ от 3,00 м2, находящ се в УПИ V-454, кв. 31 по плана на с. Одърне, общ. Пордим

публикувано на: 06 ное 2020

На 25.11.2020 г. от 13:45 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 585,00 м2, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 49,50 м2, едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ от 22,50 [...]

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 06 ное 2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Заповед РД 10-93/28.10.2020г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Пордим, считано от 28.10.2020г. до 13.11.2020г.

публикувано на: 28 окт 2020

Заповед РД 10-93/28.10.2020г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Пордим, считано от 28.10.2020г. до 13.11.2020г.

чети нататък>>

Заповед РД 10-91/22.10.2020г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Пордим, считано от 22.10.2020г. до 30.11.2020г.

публикувано на: 22 окт 2020

Заповед РД 10-91/22.10.2020г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Пордим, считано от 22.10.2020г. до 30.11.2020г.

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 19 окт 2020

П О К А Н А
На 29.10.2020 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>