Последни Новини

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, Комбайн СК 5 Нива, собственост на община Пордим

публикувано на: 29 май 2019

О БЩ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 12.06.2019 г. /сряда/ ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, Комбайн СК 5 Нива, собственост на община Пордим, при начална тръжна цена 1 600,00 лв. /хиляда и шестотин лева/ без ДДС и   1920,00 [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №000284 по КВС, представляващ „Селскостопанско летище“ от 140,180 дка в землището на с. Вълчитрън

публикувано на: 29 май 2019

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 12.06.2019 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №000284 по КВС, 12601.1.284 по КККР, представляващ „Селскостопанско летище“ от 140,180 дка в [...]

чети нататък>>

Информация относно 2-ри юни

публикувано на: 27 май 2019

Информация 2-ри юни

чети нататък>>

Важно съобщение

публикувано на: 23 май 2019

СЪОБЩЕНИЕ !
Във връзка с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на община Пордим и по-късно излязла информация, описаните номера на имоти са с различни идентификатори:
- гр. Пордим :  стар № 000055 – идентификатор 57772.160.55
- с. Каменец :  стар № 000043 – идентификатор 35780.42.43
- с. Одърне  :  стар [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 22 май 2019

На 05.06.2019 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи, по начин на трайно ползване “ниви”, в землищата на с. Згалево, с. Каменец, гр. Пордим, с. Катерица, с. Тотлебен и с. Одърне при начална тръжна цена от 60,00 лв./дка годишен наем.
Депозит за [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 21 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 23 май до 25 май 2019 г. от 08.00 до 22.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите: ”Долна садина”- 422,763 дка, ”Миризините” – 112,453 дка, “Джонов бряст” - 79,187 дка, “Дрен” – 240,417 дка , “Бяла вода” - [...]

чети нататък>>

Важна информация относно машинно гласуване на изборите за ЕП 2019г.

публикувано на: 17 май 2019

Важна информация относно машинно гласуване на изборите за ЕП 2019г.

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 13 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ

УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ и ЖИВОТНОВЪДИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 16.05.2019 г. - 21.05.2019 г. ОТ 8:30 ЧАСА ДО 19:30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА ПШЕНИЦА, СЛЪНЧОГЛЕД И РАПИЦА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПОРДИМ.
-    РАПИЦА ЛИСТЕН ТОР „МИР МИКРО“ ПРИ ДОЗА 0,300МЛ/ДКА. ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ ЛИСТНО [...]

чети нататък>>

Съобщение за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

публикувано на: 13 май 2019

Съобщение за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 10 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ
УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ и ЖИВОТНОВЪДИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 10.05.2019 г. - 12.05.2019 г. и 12.05.2019 г. – 15.05.2019 г.  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЪСКАНЕ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА С ПРЕПАРАТ „СТОМП“, „ГЛИФОЗАТ“. КАРАНТИНЕН СРОК 60 ДНИ, ПРИ ДОЗА 320МЛ/ДКА И 30 ДНИ ПРИ ДОЗА 300МЛ/ДКА.
ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ.   [...]

чети нататък>>