Последни Новини

Заповед № ИЗ-03-608/21.10.2019г. на Кмета на Община Пордим относно забрана за продажбата на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и всички заведения на частни фирми и организации на територията на Община Пордим за периода от 19.00ч. на 26 октомври 2019г. до 21.00ч. на 27 октомври 2019г.

публикувано на: 22 окт 2019

Заповед № ИЗ-03-608/21.10.2019г. на Кмета на Община Пордим относно забрана за продажбата на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и всички заведения на частни фирми и организации на територията на Община Пордим за периода от 19.00ч. на 26 октомври 2019г. до 21.00ч. на 27 октомври 2019г.

чети нататък>>

Уведомление до заинтересованите страни и общественост на територията на Община Пордим във връзка с предстоящите дейности по изграждане на газопровод

публикувано на: 17 окт 2019

Уведомление до заинтересованите страни и общественост на територията на Община Пордим във връзка с предстоящите дейности по изграждане на газопровод

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-922/13.11.2019 г., до обществеността, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ІІ-286 „За училище“ в кв.26 по плана на с. Згалево, общ. Пордим.

публикувано на: 13 окт 2019

Обявление с изх. №СБР-00-922/13.11.2019 г., до обществеността, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ІІ-286 „За училище“ в кв.26 по плана на с. Згалево, общ. Пордим.

чети нататък>>

Заповед УС-04-155/09.10.2019г. на Вр.и.д.Кмет на Община Пордим относно сключване на договори за наем на полски пътища и канали в Община Пордим за стопанската 2019 / 2020 г.

публикувано на: 10 окт 2019

Заповед УС-04-155/09.10.2019г. на Вр.и.д.Кмет на Община Пордим относно сключване на договори за наем на полски пътища и канали в Община Пордим за стопанската 2019 / 2020 г.

чети нататък>>

Заповед № ИЗ-03-438/07.10.2019г. на Вр.и.д. Кмет на Община Пордим за образуване на подвижна избирателна секция

публикувано на: 07 окт 2019

Заповед № ИЗ-03-438/07.10.2019г. на Вр.и.д. Кмет на Община Пордим за образуване на подвижна избирателна секция

чети нататък>>

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на ПСИК

публикувано на: 07 окт 2019

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на ПСИК

чети нататък>>

Информация относно гласуване с подвижна избирателна кутия на местните избори 2019г.

публикувано на: 04 окт 2019

Гласуване с подвижна избирателна кутия

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Община Пордим информира гражданите, че избирателите имат право да подадат Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 12 октомври 2019 година включително/.
Избирателите с трайни увреждания, [...]

чети нататък>>

Заповеди за споразумения за стопанската 2019 - 2020г.

публикувано на: 30 сеп 2019

Землище на село Борислав
Землище на село Вълчитрън
Землище на село Згалево
Землище на село Каменец
Землище на село Катерица
Землище на село Одърне
Землище на град Пордим
Землище на село Тотлебен

чети нататък>>

Разяснителна кампания относно Местни избори 2019

публикувано на: 25 сеп 2019

Видео клип относно Местни избори 2019

чети нататък>>

Дневен ред за извънредно заседание на ОбС Пордим

публикувано на: 19 сеп 2019

П О К А Н А
На 26.09.2019год. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на сградата на Община Пордим, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>