Последни Новини

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Илия Иванов Петков, Иван Борисов Енчев, Стоян Григоров Цветков, Таня Григорова Иванова и Румен Весков Русанов за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47

публикувано на: 18 сеп 2018

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Илия Иванов Петков, Иван Борисов Енчев, Стоян Григоров Цветков, Таня Григорова Иванова и Румен Весков Русанов за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Ефросина Тодорова Цанова, Младен Захариев Тодоров, Здравко Александров Брязов, Свилен Янков Янков и Ленко Костадинов Митов за изменение на ПУП – ПР, в обхвата на УПИ ХХ-46, ХVІІІ-52 и УПИ ХVІІ-53 в кв.12 по плана на с. Вълчитрън

публикувано на: 18 сеп 2018

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Ефросина Тодорова Цанова, Младен Захариев Тодоров, Здравко Александров Брязов, Свилен Янков Янков и Ленко Костадинов Митов за изменение на ПУП – ПР, в обхвата на УПИ ХХ-46, ХVІІІ-52 и УПИ ХVІІ-53 в кв.12 по плана на с. Вълчитрън

чети нататък>>

Заповеди за определяне на спечелилите тръжни процедури

публикувано на: 13 сеп 2018

Заповеди за определяне на спечелилите тръжни процедури

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-11/07.09.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XІ-587 и УПИ XVI-597 в кв.26 по плана на град Пордим

публикувано на: 07 сеп 2018

Заповед № СБР-02-11/07.09.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XІ-587 и УПИ XVI-597 в кв.26 по плана на град Пордим

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 04 сеп 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 19.09.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим, eт. 2 по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ [...]

чети нататък>>

„Да изчистим България заедно” 2018 г.

публикувано на: 29 авг 2018

„Да изчистим България заедно” 2018 г.

чети нататък>>

Заповед № СП-00-39/22.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за забрана на озвучаването на отктрити площи на заведения за хранене и развлечения за времето между 23,00ч. до 07.00 часа.

публикувано на: 27 авг 2018

Заповед № СП-00-39/22.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за забрана на озвучаването на отктрити площи на заведения за хранене и развлечения за времето между 23,00ч. до 07.00 часа.

чети нататък>>

Заповед УС 04-161/20.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне за спечелил тръжна процедура

публикувано на: 20 авг 2018

Заповед УС 04-161/20.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне за спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 17 авг 2018

Обява за провеждане на тръжна процедура за продажба на ДМА

чети нататък>>

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед РД-195/03.08.2018г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен, във връзка със сключване на споразумения и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2018/2019г. на землищата от община Пордим

публикувано на: 15 авг 2018

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед РД-195/03.08.2018г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен, във връзка със сключване на споразумения и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2018/2019г. на землищата от община Пордим

чети нататък>>