Последни Новини

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 21 май 2018

П О К А Н А
На 28.05.2018год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:
1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2.Приемане на [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 04 май 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 23.05.2018  г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
- язовир “Шаварна 2” – имотен № 000129 по КВС на землището на с. Каменец, с площ [...]

чети нататък>>

Заповед № УС-00-236/03.05.2018 r. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил тръжна процедура

публикувано на: 03 май 2018

Заповед № УС-00-236/03.05.2018 r. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 26 апр 2018

ОБЩИНА ПОРДИМ
Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 28 април 2018 г. до 30 април 2018 г. от 10.00 часа до 18.00 часа в землището на гр. Пордим ще се проведат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности – третиране на царевица и пшеница чрез наземна техника.
На 28 април в [...]

чети нататък>>

Информация за болестта инфлуенца

публикувано на: 24 апр 2018

Информация за болестта инфлуенца

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 26.04.2018г.

публикувано на: 23 апр 2018

ПОКАНА

На 26.04.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2017г. и доклад за изразходените средства през 2017г. на читалищата на територията на община Пордим.
Докладва: [...]

чети нататък>>

Информация по изпълнение на Наредба за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи

публикувано на: 20 апр 2018

Информация по изпълнение на Наредба за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи

чети нататък>>

Обяви за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 11 апр 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 02.05.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от помещение „Автоспирка” в село Каменец, УПИ І,  стр. кв. № 19 с площ [...]

чети нататък>>

Протокол от 11.04.2018г. от представяне и обществено обсъждане на проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В

публикувано на: 11 апр 2018

Протокол от 11.04.2018г. от представяне и обществено обсъждане на проект за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В

чети нататък>>

Обявлиение № СБР-00-172/05.04.2018г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-999, IV-1000, V-1001 квартал 75 град Пордим

публикувано на: 05 апр 2018 чети нататък>>