Последни Новини

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – частна общинска собственост помещение с обща ползваема площ от 52 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, с предназначение за търговска дейност

публикувано на: 13 май 2020

На 29.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – частна общинска собственост помещение с обща ползваема площ от 52 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот, представляващ обособена част от общински имот – частна общинска собственост - помещение с обща ползваема площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, с предназначение за търговска дейност

публикувано на: 13 май 2020

На 29.05.2020 г. от 14:15 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот, представляващ обособена част от общински имот – частна общинска собственост - помещение с обща ползваема площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ [...]

чети нататък>>

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 1 за стопанската 2020/2021г., приет с Решение № 86/28.04.2020г. на ОбС Пордим

публикувано на: 08 май 2020

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 1 за стопанската 2020/2021г., приет с Решение № 86/28.04.2020г. на ОбС Пордим
Списък на имотите за общо ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 2 за стопанската 2020/2021г., [...]

чети нататък>>

Забрана за къпането във всички водни площи на територията на Община Пордим през активен летен туристически сезон 2020г.

публикувано на: 08 май 2020

Забрана за къпането във всички водни площи на територията на Община Пордим през активен летен туристически сезон 2020г.

чети нататък>>

Информация от Община Пордим за участие в Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ с проект на тема: „Обичам природата – и аз участвам в обновяването на с. Борислав“ на МОСВ и ПУДООС.

публикувано на: 08 май 2020

Община Пордим взе участие в Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ с проект на тема:
„Обичам природата – и аз участвам в обновяването на
с. Борислав“ на МОСВ и ПУДООС.

Проектното предложение има за цел почистването и обновяването на парк и изграждане на детска площадка.
Целта на проекта е паркът да бъде възстановен и модернизиран, [...]

чети нататък>>

Заповед № СБР-03-100/28.04.2020г. на Кмета на Община Пордим относно забрана ползването за стопански нужди на лечебен ресурс - цвят липа на територията на Община Пордим

публикувано на: 05 май 2020

Заповед № СБР-03-100/28.04.2020г. на Кмета на Община Пордим относно забрана ползването за стопански нужди на лечебен ресурс - цвят липа на територията на Община Пордим

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 29 апр 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 01.05.2020 г. до 03.05.2020 г., вкл. от 08.00 до 22.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на пшеница с цел: подхранване с хербицид “Корида 75 ВДГ“ – доза 1,5 гр/дка в землището [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 23 апр 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 26.04.2020 г. до 28.04.2020 г., вкл. от 08.00 до 22.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на пшеница с цел: подхранване с хербицид “Корида 75 ВДГ“ – доза 1,5 гр/дка в [...]

чети нататък>>

ЧЕЗ присъединява нови клиенти в Западна България през нощта през периода 21.04-24.04.2020

публикувано на: 21 апр 2020

Планирани присъединявания за Област Плевен за периода 21-24.04.2020

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 16 апр 2020

П О К А Н А
На 28.04.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>