Последни Новини

Заповед № УС-04-147/10.09.2019г. на Кмета на Община за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост

публикувано на: 19 сеп 2019

Заповед № УС-04-147/10.09.2019г. на Кмета на Община за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост

чети нататък>>

Информация относно публикуване на ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

публикувано на: 11 сеп 2019

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12770 е публикуван ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

чети нататък>>

Важно съобщение във връзка с местни избори 2019

публикувано на: 10 сеп 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, Общинска администрация – гр. Пордим уведомява представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. че консултациите ще се проведат на [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 04 сеп 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ
ОБЯВЯВА

На 18.09.2019 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим, eт. 2 по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС, съгласно списък /Приложение №1/ в землището на гр. Пордим. [...]

чети нататък>>

Покана за консултации за СИК

публикувано на: 04 сеп 2019

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12770 е публикувана покана за консултации за СИК.

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС Пордим

публикувано на: 03 сеп 2019

П О К А Н А
На 10.09.2019год. / вторник/ от 13 .00 часа в заседателната зала на сградата на Община Пордим ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния:
Д   Н   [...]

чети нататък>>

Решение № 393 от 15.07.2019г. на Административен съд Плевен

публикувано на: 21 авг 2019

Решение № 393 от 15.07.2019г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Заповед на Директора на ОД “Земеделие” - Плевен за комисия, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и график за провеждане на заседания на комисията - съгласно чл. 72 “б”, ал. 1 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ

публикувано на: 12 авг 2019

Заповед на Директора на ОД “Земеделие” - Плевен за комисия, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи
График за провеждане на заседания на комисията - съгласно чл. 72 “б”, ал. 1 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ

чети нататък>>

Информация относно консултации за съставяне на ОИК

публикувано на: 09 авг 2019

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12770 е публикувана покана относно консултации за съставяне на ОИК

чети нататък>>

Информация за механизъм за лична помощ

публикувано на: 08 авг 2019

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ
ОБЩИНА ПОРДИМ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ [...]

чети нататък>>