Последни Новини

Призив за помощ

публикувано на: 12 сеп 2017 чети нататък>>

Обявление №СБР-00-387/08.08.2017 г. до Велико Николов Танев, Станиела Светославова Савова и Максим Светославова Савова на Заповед №СБР-00-384/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв.62

публикувано на: 08 сеп 2017

Обявление №СБР-00-387/08.08.2017 г. до Велико Николов Танев, Станиела Светославова Савова и Максим Светославова Савова на Заповед №СБР-00-384/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв.62

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-386/08.08.2017 г. до Катя Димитрова Горанова, Росица Андреева Пелопидова, Величка Димитрова Иванова, Ева Георгиева Халачева, Диана Георгиева Халачева и Иванв Богданов Халачев на Заповед №СБР-00-383/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за иземение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, квартал 54

публикувано на: 04 сеп 2017

Обявление №СБР-00-386/08.08.2017 г. до Катя Димитрова Горанова, Росица Андреева Пелопидова, Величка Димитрова Иванова, Ева Георгиева Халачева, Диана Георгиева Халачева и Иванв Богданов Халачев на Заповед №СБР-00-383/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за иземение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, квартал 54

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 08.09.2017г.

публикувано на: 30 авг 2017

П О К А Н А

На 08.09.2017год. /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Определяне на място за поставяне на паметна плоча на загиналите от с. Тотлебен във войните 1912-1945 година.
Докладва:Детелин Василев – [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 28 авг 2017

На 14.09.2017г. от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни видове.
Предмет на търга с тайно наддаване е Продажба на стояща [...]

чети нататък>>

Решение №307/07.07.02017г., постановено по Ад №264/2017г. по описа на Административен съд.

публикувано на: 15 авг 2017

Решение №307/07.07.02017г., постановено по Ад №264/2017г. по описа на Административен съд.

чети нататък>>

Заповед № РД-231/04.08.2017г. за създаване на комисии по споразумения

публикувано на: 09 авг 2017

Заповед № РД-231/04.08.2017г. за създаване на комисии по споразумения

чети нататък>>

Заповед №СБР-00-384/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън в кв.62

публикувано на: 07 авг 2017

Заповед №СБР-00-384/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън в кв.62

чети нататък>>

Заповед №СБР-00-383/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън квартал 54

публикувано на: 07 авг 2017

Заповед №СБР-00-383/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън квартал 54

чети нататък>>

Заповед № УС-04-179/02.08.2017г. за определяне на спечелил тръжна процедура

публикувано на: 02 авг 2017

Заповед № УС-04-179/02.08.2017г. за определяне на спечелил тръжна процедура

чети нататък>>