С П И С Ъ К

на общинските съветници

мандат 2015 – 2019 г.


1. ГАЛИНА ВЪЛОВА ГЕОРГИЕВА

2. КАТЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

3. КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

4. СВЕТЛАНА ЙОВЕВА СЪБЕВА

5. ИЛИЯН ДАВИДОВ АЛЕКСАНДРОВ

6. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

7. МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

8. ЕМИЛИЯ СТОЙКОВА ГАНЧЕВА

9. ПАВЛИНА БОРИСОВА АНТОНОВА

10. МИЛЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

11. РОЗА ДИМИТРОВА КОДЖЕБАШЕВА

12. АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ОГНЯНОВА

13. ФИЛИП НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ