С П И С Ъ К

на общинските съветници

мандат 2019 – 2023 г.


1. Драгомир Пъшков Пъшев

2. Илиян Давидов Александров

3. Лъчезар Емилов Бузев

4. Милен Димитров Михайлов

5. Милослав Сашев Григоров

6. Павел Асенов Йочков

7. Павлина Борисова Антонова

8. Петър Милчев Трифонов

9. Роза Димитрова Коджебашева

10. Светлана Йовева Събева

11. Тошо Михайлов Тотев

12. Филип Николаев Николов