ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАВЛИНА БОРИСОВА АНТОНОВА

GSM: 0886207719

тел.:+3596513/20-85
факс:+3596513/22-16
e-mail: obs.pordim@abv.bg