ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИЛИЯН ДАВИДОВ АЛЕКСАНДРОВ

GSM: 0887200904

тел.:+3596513/20-85
+35988740
факс:+3596513/22-16
e-mail: obs.pordim@abv.bg