ДДЛРГ „МЛАДЕН АНТОНОВ” с. Тотлебен

На територията на община Пордим е разположен Дом за деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов”. Домът се намира на 10 км от общинския център и на 25 км от областния град.
В това социално заведение са настанени 81 деца на възраст от 3 до 18 години. Децата от 3 до 6 години са настанени в отделна сграда.Посещават детската градина в селото и подготвителен клас в общинското училище.Децата в училищна възраст посещават учебни заведения на територията на общината.
С възпитаниците на Дома работят психолог, двама социални работници и деветнадесет педагози. Грижите за децата са възложени и на 14 помощник – възпитатели. Здравните грижи за децата са възложени на личен лекар по договор с НЗОК и две медицински сестри.В институцията работят квалифицирани специалисти; по-голямата част от тях имат значителен стаж в социалното заведение
Основната задача на екипа е подготовка на децата за извеждане от институцията, изграждане и развиване на социалните умения на настанените децата. Сформирани са групи по интереси, които позволяват на децата да разкрият уменията си в различни области – музикална формация, арт студио, спортни отбори.
Ръководството на дома работи съвместно с различни неправителствени организации за реинтеграция на децата. За последната година са върнати в семействата 19 деца.
През 2009 – 2010 година предстои основен ремонт на сградния фонд, с цел привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата за критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги на деца. Обновяването на сградата ще позволи да бъдат подобрени още повече грижите за децата, индивидуализиране на работата с всяко дете съобразно неговите потребности.
Директор на дома : Димитрина Иванова
Тел. 06510 23-16 , e-mail – ddlrg_totleben@abv.bg

pict1566pict1573