На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 e публикувана Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива.

Comments are closed.