ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 18.05.2020 г. до 20.05.2020 г., вкл. от 20.40 до 10.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на пшеница срещу вредител листни въшки и брашнеста мана с продуктТесоро/Шерпа“ – доза 0,025 гр/дка, както следва:

Местност

Площ дка

Отстояние от населено място

км

Отстояние

от съседно селище

км

Шаварна

2 287

Пордим

2

с. Одърне

3

Дърти лозя

1607

Пордим

2

с. Одърне

4

Дърти лозя

960

Пордим

3

с. Одърне

4

Третирането ще се проведе от „Агро Инг Инвест“ ООД.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Грета Димитрова, тел. 0879 917 308.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ /П/

Comments are closed.