ВАЖНО !!!

Предстои прием на документи за подпомагане

по

ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРСР 2014- 2020 Г. ПРИЕМЪТ ЩЕ БЪДЕ НАСОЧЕН КЪМ МАЛКИ ЖИВОТНОВЪДНИ СТОПАНСТВА, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ СВИНЕ, ОВЦЕ, КОЗИ ИЛИ ПТИЦИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОДПОМАГАНЕ 15 000 ЕВРО

ТОО СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ГР. ПЛЕВЕН

БЕЗПЛАТНО ИЗГОТВЯ ПРОЕКТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

За повече информация: ТОО Съвети в Земеделието - гр. Плевен, ул.”Васил Левски”№1 (ОАПС), ет.3, офис-312; 313 и 314; 0886/336 365- Татяна Петкова, агроном; 0884/593 478-Валя Вълова, аграрикономист;0885/133 218- Даринка Николова, зооинженер


ВАЖНО !!!

Предстои прием на документи за подпомагане

по

ПОДМЯРКА 4.1.2 ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА С ПОДПОМАГАНЕ ОТ 60 ДО 80% ОТ СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИЯТА

ТОО СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ГР. ПЛЕВЕН

БЕЗПЛАТНО ИЗГОТВЯ ПРОЕКТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

За повече информация: ТОО Съвети в Земеделието - гр. Плевен, ул.”Васил Левски”№1 (ОАПС), ет.3, офис-312; 313 и 314; 0886/336 365- Татяна Петкова, агроном; 0884/593 478-Валя Вълова, аграрикономист;0885/133 218- Даринка Николова, зооинженер

Comments are closed.