ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 8 юли до 12 юли 2019 г. от 08.00 до 10.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите изброени в приложението, отстоящи от съседно населеното място с. Тотлебен на 4 км и от съседно населено място с. Згалево на 3, 4 и 5 км ще се проведат растителнозащитни мероприятия – торене на царевица с продукт тор срещу плевели чрез авиация.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ /П/ 08 юли 2019 г.

Приложение към съобщението

Comments are closed.