ОБЩИНА ПОРДИМ

УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И ЖИВОТНОВЪДИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПЛЕВЕН – ПОРДИМ – ЛЕВСКИ НА 09.07.2019Г. И НА 10.07.2019Г. ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ЛЕВСКИ – ПОРДИМ – ПЛЕВЕН С ПРЕПАРАТ НАСА 360ЛС. КАРАНТИНЕН СРОК 30 ДНИ, ПРИ ДОЗА 2%-4% РАЗТВОР.
ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ. ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ТРЕТИРАНЕ ТЕРЕНИ СА В МЕСТНОСТИТЕ НА ОБЩИНАТА ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ПОСОЧЕНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ НА РАЗСТОЯНИЕ 2 МЕТРА ОТ ГЛАВА РЕЛСА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
Кмет на Община Пордим /П/

04.07.2019г.

Comments are closed.