ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 23 май до 25 май 2019 г. от 08.00 до 22.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите: ”Долна садина”- 422,763 дка, ”Миризините” – 112,453 дка, “Джонов бряст” - 79,187 дка, “Дрен” – 240,417 дка , “Бяла вода” - 90,694 дка , ”Отсреща” - 117,989. дка, “Долните лозя” – 17,123 дка, отстоящи от съседно населеното място с. Тотлебен на 4 км и от съседно населено място с. Згалево на 3, 4 и 5 км ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на царевица с продуктите: хербицид “Екип” при доза 0,200 мл/дка и хербицид „Дикамба” при доза 20мл/дка срещу плевели чрез наземна техника.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Георги Бърдаров, тел. 0882 112 957.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ /П/ 21 май 2019 г.

Comments are closed.