ОБЩИНА ПОРДИМ


УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ и ЖИВОТНОВЪДИ, че на 13 май 2019 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ С ХЕРБИЦИД ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ЯСЕН - ЛЕВСКИ С ПРЕПАРАТ НАСА 360СЛ РАЗТВОР.  КАРАНТИННИЯТ СРОК Е 30 ДНИ, ПРИ ДОЗА 4% РАЗТВОР.
ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ.  ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ТРЕТИРАНЕ ТЕРЕНИ СА В МЕСТНОСТИТЕ НА ОБЩИНАТА ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ПОСОЧЕНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ НА РАЗСТОЯНИЕ 6 М ОТ ГЛАВА РЕЛСА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ                                             09.05.2019 г.
Кмет на Община Пордим /П/

Comments are closed.