ОБЩИНА ПОРДИМ

1. Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 11 май до 13 май 2019 г. от 09.00 до 18.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите ”Славяново запад”-1077 дка, Ангел Митков 75 дка, отстоящ от населеното място на 5 км, отстояние от съседно селище на 10 км; „До техникума” 67 дка, ”Каменски път” 860 км, „Одрински пояс” 585 дка, отстоящ от населеното място на 0,5 км, отстояние от съседно селище на 5 км ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на царевица и слънчоглед с продуктите: “Калам” при доза 30 мл/дка, “Келвин ултра” при доза 125 мл/дка и “Гардоприм плюс голд”, доза 350 мл/дка срещу плевели чрез наземна техника.

2. От 11 май до 13 май 2019 г. от 09.00 до 18.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите „До техникума” – 604 дка, отстоящ от населеното място на 0,5 м, отстояние от съседно селище 10 км ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на царевица и слънчоглед с препаратите хербициди: “Калам” при доза 30 мл/дка, „Келвин ултра” при доза 125 мл/ дка, “Гардоприм плюс голд” при доза 350 мл/дка срещу плевели чрез наземна техника.

3. От 11 май до 13 май 2019 г. от 09.00 до 18.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите „До стадиона”–213 дка, „Селището” 235 дка, отстоящ от населеното място на 0,5 км, отстояние от съседно селище на 10 км ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на пшеница с препаратите хербициди: “Биатлон 4 Д” при доза 5 гр/дка срещу плевели чрез наземна техника.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Пламен Петров Керчев, управител пръскането е „Керчев и синове” ООД, тел. 0888 610 065.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ /П/                               07 май 2019 г.

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 11 май до 15 май 2019 г. от 08.00 до 19.30 часа в землището на гр. Пордим, в местността ”Шаварна” - пшеница 950 дка, слънчоглед 409 дка, в местността ”Дърти лозя” - царевица 980 дка, отстоящи от населеното място на 0,5 км, отстояние от съседно селище на 2 км, в местността ”Шаварна”- пшеница 510 дка, в местността ”Дърти лозя”-  слънчоглед 1607 дка, отстоящи от населеното място на 0,5 км, отстояние от съседно селище на 3 км ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на пшеница, царевица и слънчоглед с продукти/препарати за растителна защита: “Тесоро 250” при доза 0,100 мл/дка, “Супремо 29/10/10” при доза 0,250 кг/дка и “Маза 4 СЛ”, при доза 0,125 мл/дка превантивно срещу вредител чрез наземна техника.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Грета Величкова Димитрова, тел. 0879 917 308.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ /П/                               08 май 2019 г.

Comments are closed.