С Ъ О  Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани, Община Пордим Ви уведомява, че във връзка с промяна в пенсионното законодателство, на лицата, на които ще се отпускат пенсии след 01.01.2019 г., е предоставена възможност за изчисляване на прогнозна пенсия по два начина. С цел подпомагане избора на гражданите, служител на Национален Осигурителен Институт - Плевен, ще посети гр. Пордим на 15.05.2019 г. и на 30.05.2019 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч., в заседателната зала на Общински съвет град Пордим / В района на Парка със самолета/, за даване на консултации и изчисляване на прогнозен коефициент и прогнозна пенсия. За да бъде извършено изчислението, е необходимо да носите:


1. Лична карта;

2. Удостоверение за осигурителен доход - образец УП-2 за период от три последователни години от последните 15 години за осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор;

3. Документи, доказващи трудов или осигурителен стаж до 01.01.1997 г. - трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и други.

Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов или осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази дата, информацията е служебно известна.

Comments are closed.