НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Общинска администрация Пордим напомня, че крайния срок за:

За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019г.;

 За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019г.;

 За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019г

Община Пордим уведомява всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си с писмена форма чрез заявление по образец по постоянния или настоящия адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК.

Comments are closed.