Уведомяваме Ви, че на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=393 е публикувано предложение относно промяна в правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г.

Comments are closed.