О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА
1. Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявени 185 вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски, както следва:
1. за в. ф. 28 610 – София - 5 длъжности за войници;
2. за в. ф. 24 150 – Стара Загора - 40 длъжности за войници ;
3. за в. ф. 34750 – Карлово - 40 длъжности за войници;
4. за в. ф. 22 160 – Плевен - 23 длъжности за войници;
5. за в. ф. 26 400 – Благоевград - 12 длъжности за войници;
6. за в. ф. 26 240 – Сливен - 15 длъжности за войници;
7. за в. ф. 24 490 – Асеновград - 10 длъжности за войници;
8. за в. ф. 42 600 – Мусачево - 10 длъжности за войници;
9. за в. ф. 28 330 – Смолян - 10 длъжности за войници;
10.за в. ф. 46 690 – Пловдив - 20 длъжности за войници .
2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
3. Кандидатите за обявените вакантни длъжности да следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на съответното военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие (Военно окръжие I степен - Плевен) до 22.03.2019г.

За повече информация:

Военно окръжие – Плевен

ул.”Сан Стефано” № 43А, тел.: 064 822 921, 0885 733 885

Офиси за военен отчет в общините на област Плевен

Единен телефонен номер от територията на цялата страна: 0700 20 407

www.comd.bg

За община Пордим - 0878 107880

Comments are closed.