На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12180 е публикувана Заповед № УС-00-117/01.03.2019г. на Кмета на Община Пордим за обявяване спечелил тръжна процедура

Comments are closed.