П О К А Н А

На 06.02.2019год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на бюджета на Община Пордим, Плевенска област за 2019 година.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за четвъртото тримесечие на 2018г.

Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3.Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.