ОБЩИНА ПОРДИМ
ОБЯВЯВА

На 04.01.2010 г. от 14:00 ч., 14:15 ч. и 14:30 ч. търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на язовири, както следва:
- язовир „Петрова воденица”, имотен № 500810, с обща площ 20.881 дка, находящ се в землището на гр. Пордим и водна площ 12.953 дка, при начална наемна тръжна цена 30.00 лв./дка водна площ – 388.59 лв. годишен наем;
- язовир „Садина 3”, имотен № 500804, с обща площ 28.832 дка, находящ се в землището на гр. Пордим и водна площ 13.563 дка, при начална наемна тръжна цена 30.00 лв./дка водна площ – 406.89лв. годишен наем;
- язовир „Шаварна 2”, имотен № 000129 с обща площ 40.177 дка, находящ се в землището на с. Каменец и водна площ 40.177 дка, при начална наемна тръжна цена 20.00 лв./дка водна площ – 803.54 лв. годишен наем;
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв., заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася в касата на Общината.
Документите за участие се получават в “Информационен център” при община Пордим срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имотите предмети на търговете може да се направи всеки работен ден до 16.00 ч. с представител на сектор “ОСОПОПФЗ” при община Пордим или Кметство с. Каменец.
При необходимост втори търгове ще се проведат на 11.01.2010 г. от 14:00 ч., 14:15 ч. и 14:30 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/ 21 21; 22 17.

Comments are closed.