Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината, на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Пордим.

Comments are closed.