ОБЩИНА ПОРДИМ
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
НАПОМНЯ

На жителите на Общината, че 31 октомври /сряда/ 2018 година е крайният срок за плащане втората вноска на данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци.
Работното време на отдела е от 8.00 до 17.00часа без прекъсване

Comments are closed.