П О К А Н А

На 19.07.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2.Актуализация на плана за капиталовите разходи на Община Пордим за 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

3. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за второто тримесечие на 2018г.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

4.Одобряване общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Пордим.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

5. Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и училища на територията на Община Пордим за учебната 2018/2019 година.

Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

6. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.