ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 28 април 2018 г. до 30 април 2018 г. от 10.00 часа до 18.00 часа в землището на гр. Пордим ще се проведат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности – третиране на царевица и пшеница чрез наземна техника.
На 28 април в местностите ”Славяново запад”, ”Камъка”, „Селището” с обща площ 2640 дка, с отстояние на 8 км от града и от съседно селище на 10 км с продуктите: “Фокус Ултра” при доза 120 мл/дка и “Арат” при доза 20 мл/дка срещу плевели.
На 30 април в местностите „Цвяткова могила” и „Божинов геран” с обща площ 2500 дка, с отстояние на 10 км от града и от съседно селище на 10 км с продуктите: “Фокус Ултра” при доза 120 мл/дка и “Арат” при доза 20 мл/дка срещу плевели.
На 28 април в местностите „Чортска локва”, „Чор могила”, „До техникума”, „Каменски път”, „Одърне пояса”, „Върбанова могила” с обща площ 7500 дка, с отстояние на 4 км от населеното място и от съседно селище на 10 км с препаратите “Опус топ” при доза 100 мл/дка и „Ланселот” при доза 3,2 гр/дка срещу плевели и гъбни заболявания.

Карантинен срок 60 дни.

Изпълнител на пръскането е „Керчев и синове” ООД, телефон за контакти: 0888610065.

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ /П/ 26 април 2018 г.

Comments are closed.