Последни Новини

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 73в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка със сключване на споразуменията за земеделски земи за стопанската 2016 - 2017г.

публикувано на: 10 авг 2016

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 73в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка със сключване на споразуменията за земеделски земи за стопанската 2016 - 2017г.

чети нататък>>

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България

публикувано на: 09 авг 2016

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България

1. Със заповед № ОХ - 547/19.07.2016 . на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв на длъжности във военни формирования на Съвместното командване на [...]

чети нататък>>

Обява за изготвяне на предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

публикувано на: 09 авг 2016

Обява за изготвяне на предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 08 авг 2016

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 24.08.2016 г. ще се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
- язовир “Шаварна”, публична общинска собственост, имотен № 000127, с обща площ 519,979 дка., находящ се в [...]

чети нататък>>

Обява за набиране на желаещи да се запишат на курс за начална военна подготовка

публикувано на: 04 авг 2016

Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие:
- Военно окръжие – Плевен ;
- офисите за водене на военен отчет в общините на областта, за да Ви насочим в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална военна подготовка!

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ

Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна [...]

чети нататък>>

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

публикувано на: 01 авг 2016

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

чети нататък>>

Обявление от Община Пордим за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях

публикувано на: 29 юли 2016

Обявление от Община Пордим за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-349/22.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на град Пордим, кв. 71

публикувано на: 25 юли 2016

Заповед № СБР-00-349/22.07.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на град Пордим, кв. 71

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 19 юли 2016

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 03.08.2016 г. от 13:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Садина 2”, публична общинска собственост, имотен №500815, с обща площ 25,847 дка., находящ [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на Общински съвет гр. Пордим за 25.07.2016г.

публикувано на: 18 юли 2016

П О К А Н А
На 25.07.2016 год. /понеделник/ от 13.00 часа в залата на общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим [...]

чети нататък>>