Последни Новини

Важно съобщение

публикувано на: 23 май 2019

СЪОБЩЕНИЕ !
Във връзка с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на община Пордим и по-късно излязла информация, описаните номера на имоти са с различни идентификатори:
- гр. Пордим :  стар № 000055 – идентификатор 57772.160.55
- с. Каменец :  стар № 000043 – идентификатор 35780.42.43
- с. Одърне  :  стар [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 22 май 2019

На 05.06.2019 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи, по начин на трайно ползване “ниви”, в землищата на с. Згалево, с. Каменец, гр. Пордим, с. Катерица, с. Тотлебен и с. Одърне при начална тръжна цена от 60,00 лв./дка годишен наем.
Депозит за [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 21 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 23 май до 25 май 2019 г. от 08.00 до 22.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите: ”Долна садина”- 422,763 дка, ”Миризините” – 112,453 дка, “Джонов бряст” - 79,187 дка, “Дрен” – 240,417 дка , “Бяла вода” - [...]

чети нататък>>

Важна информация относно машинно гласуване на изборите за ЕП 2019г.

публикувано на: 17 май 2019

Важна информация относно машинно гласуване на изборите за ЕП 2019г.

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 13 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ

УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ и ЖИВОТНОВЪДИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 16.05.2019 г. - 21.05.2019 г. ОТ 8:30 ЧАСА ДО 19:30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА ПШЕНИЦА, СЛЪНЧОГЛЕД И РАПИЦА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПОРДИМ.
-    РАПИЦА ЛИСТЕН ТОР „МИР МИКРО“ ПРИ ДОЗА 0,300МЛ/ДКА. ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ ЛИСТНО [...]

чети нататък>>

Съобщение за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

публикувано на: 13 май 2019

Съобщение за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 10 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ
УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ и ЖИВОТНОВЪДИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 10.05.2019 г. - 12.05.2019 г. и 12.05.2019 г. – 15.05.2019 г.  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЪСКАНЕ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА С ПРЕПАРАТ „СТОМП“, „ГЛИФОЗАТ“. КАРАНТИНЕН СРОК 60 ДНИ, ПРИ ДОЗА 320МЛ/ДКА И 30 ДНИ ПРИ ДОЗА 300МЛ/ДКА.
ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ.   [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС Пордим

публикувано на: 09 май 2019

П О К А Н А

На 16.05.2019год. /четвъртък/ от 13.00 часа в село Катерица , ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Свеждане до знанието на общинските съветници за отменените решения на Административен съд- град [...]

чети нататък>>

Съобщение относно третиране с хербецид по железопътна линия Ясен - Левски с препарат НАСА 360 СЛ разтвор

публикувано на: 09 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ

УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ и ЖИВОТНОВЪДИ, че на 13 май 2019 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ С ХЕРБИЦИД ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ЯСЕН - ЛЕВСКИ С ПРЕПАРАТ НАСА 360СЛ РАЗТВОР.  КАРАНТИННИЯТ СРОК Е 30 ДНИ, ПРИ ДОЗА 4% РАЗТВОР.
ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ.  ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 08 май 2019

ОБЩИНА ПОРДИМ
1. Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 11 май до 13 май 2019 г. от 09.00 до 18.00 часа в землището на гр. Пордим, в местностите ”Славяново запад”-1077 дка, Ангел Митков 75 дка, отстоящ от населеното място на 5 км, отстояние от съседно селище на 10 [...]

чети нататък>>