Последни Новини

Дневен ред за заседание на Общински съвет гр. Пордим на 27.02.2017г.

публикувано на: 21 фев 2017

ПОКАНА
На 27.02.2017год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН   РЕД:

1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2017г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2. Приемане на [...]

чети нататък>>

Информация за гласуване с подвижна избирателна секция

публикувано на: 20 фев 2017

Община Пордим уведомява всички хора с трайни увреждания, притежаващи експертно решение на ТЕЛК, които желаят да гласуват на 26 март 2017 г. в изборите за Народно събрание, но нямат възможност да стигнат до избирателните урни в изборния ден, че могат да подадат Заявление по образец за гласуване с Подвижна избирателна кутия в Центъра за [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на конкурс за матроски и войнишки длъжности от състава на ВМС

публикувано на: 16 фев 2017

Обява за провеждане на конкурс за матроски и войнишки длъжности от състава на ВМС

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-19/17.01.2017г. до Иванка Веселинова Цветанова и Ивелин Цветанов Тодоров

публикувано на: 13 фев 2017

Обявление № СБР-00-19/17.01.2017г. до Иванка Веселинова Цветанова и Ивелин Цветанов Тодоров

чети нататък>>

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

публикувано на: 10 фев 2017

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

чети нататък>>

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

публикувано на: 09 фев 2017

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

чети нататък>>

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

публикувано на: 09 фев 2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 09 фев 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 22.02.2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти:
- № 000901 в местността „Барище“ в землището на с. Вълчитрън, представляващ „Изоставени трайни насаждения“ [...]

чети нататък>>

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

публикувано на: 03 фев 2017

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-2/30.01.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастралния план на гр.Пордим, кв. 45

публикувано на: 30 яну 2017

Заповед № СБР-02-2/30.01.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастралния план на гр.Пордим, кв. 45

чети нататък>>