Последни Новини

Заповед на Директора на ОД “Земеделие” - Плевен за комисия, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и график за провеждане на заседания на комисията - съгласно чл. 72 “б”, ал. 1 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ

публикувано на: 12 авг 2019

Заповед на Директора на ОД “Земеделие” - Плевен за комисия, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи
График за провеждане на заседания на комисията - съгласно чл. 72 “б”, ал. 1 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ

чети нататък>>

Информация относно консултации за съставяне на ОИК

публикувано на: 09 авг 2019

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12770 е публикувана покана относно консултации за съставяне на ОИК

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 09 авг 2019

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Информация за механизъм за лична помощ

публикувано на: 08 авг 2019

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ
ОБЩИНА ПОРДИМ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ [...]

чети нататък>>

Заповед № ГЗ-00-138/02.08.2019г. на Кмета на Община Пордим относно определяне на 20 километрова зона около индустриални свинеферми за преустановяване отглеждането на свине в обекти тип “заден двор”

публикувано на: 02 авг 2019

Заповед № ГЗ-00-138/02.08.2019г. на Кмета на Община Пордим относно определяне на 20 километрова зона около индустриални свинеферми за преустановяване отглеждането на свине в обекти тип “заден двор”

чети нататък>>

Решение № 124 от 26.07.2019г. на Административен съд Плевен

публикувано на: 31 юли 2019

Решение № 124 от 26.07.2019г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Решение на Административен съд Плевен

публикувано на: 22 юли 2019

Решение № 393/15.07.2019г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Важна информация във връзка с заболяването “Африканска чума по свинете”

публикувано на: 19 юли 2019

Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като част от провеждащата се информационна кампания, подготвиха видеоклип, който може да изтеглите тук: https://www.youtube.com/watch?v=mIreHMLjbWI&app=desktop

чети нататък>>

Съобщение във връзка с болестта “Африканска чума по свинете” (АЧС)

публикувано на: 12 юли 2019

Община Пордим съобщава на населението, че на територията на общината към днешна дата 12.07.2019г., НЯМА констатирано огнище на болестта “Африканска чума по свинете” (АЧС).
Община Пордим призовава за спазване мерките за предотвратяване на болестта. Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването АЧС има на сайта на община Пордим, а също и в кметствата.

чети нататък>>

Окриване на процедура за определяне на 4 броя кандидати за съдебни заседатели, за мандат 2019 - 2022 г.

публикувано на: 10 юли 2019

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И   С  Ъ  В  Е  Т   –   ПОРДИМ
На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОРДИМ
О  Б  Я  В  Я  В А

Откриване на процедура за подбор на 4 кандидати за съдебни заседатели, 2-ма участващи в разглеждането на дела в Районен съд-Плевен и 2-ма кандидати за [...]

чети нататък>>