Последни Новини

Покана за участие в избор на съвета на децата

публикувано на: 19 мар 2018

Покана
Процедура

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 16 мар 2018

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим - приложение № 1 за стопанската 2018/2019 г.

публикувано на: 08 мар 2018

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим - приложение № 1 за стопанската 2018/2019 г.

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 26.02.2018г.

публикувано на: 20 фев 2018

П О К А Н А

На 26.02.2018год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН      РЕД:
1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на [...]

чети нататък>>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.002-0215-С001

публикувано на: 29 яну 2018 чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 31.01.2018г.

публикувано на: 25 яну 2018

П О К А Н А

На 31.01.2018год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Отчет за изпълнение на Програма за управление на общинската собственост за 2017г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет [...]

чети нататък>>

Обявление изх. №СБР-00-30/12.01.2018 г., до Анелия Савчева Димитрова, Димитър Димитров Димитров, Иван Руменов Кисьов, Петко Иванов Кисьов, Кристина Божова Стоянова-Гекова, Николай Славчев Бояджиев, Иван Христов Христов, Живко Лилянов Илиев, Надя Първанова Ди Фалко, Марияна Славчева Бояджиева, Николай Първанов Григоров, Росица Лилянова Илиева, Александър Иванов Маринов, „Агро Сантино“ ЕООД относно Заповед №СБР-00-14/08.01.2018 г. за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ VII-56 „За горивни и строителни материали” в кв.71 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим

публикувано на: 23 яну 2018

Обявление изх. №СБР-00-30/12.01.2018 г., до Анелия Савчева Димитрова, Димитър Димитров Димитров, Иван Руменов Кисьов, Петко Иванов Кисьов, Кристина Божова Стоянова-Гекова, Николай Славчев Бояджиев, Иван Христов Христов, Живко Лилянов Илиев, Надя Първанова Ди Фалко, Марияна Славчева Бояджиева, Николай Първанов Григоров, Росица Лилянова Илиева, Александър Иванов Маринов, „Агро Сантино“ ЕООД относно Заповед №СБР-00-14/08.01.2018 г. [...]

чети нататък>>

График за провеждане на изнесени приемни на територията на Община Пордим на Националната служба за съвети в земеделието - офис Плевен

публикувано на: 18 яну 2018

График за провеждане на изнесени приемни на територията на Община Пордим на Националната служба за съвети в земеделието - офис Плевен

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-40/18.01.2018г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР квартал 60, село Вълчитрън

публикувано на: 18 яну 2018

Заповед № СБР-00-40/18.01.2018г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР квартал 60, село Вълчитрън

чети нататък>>

Решение № 6/04.01.2018г. на Административен съд Плевен

публикувано на: 18 яну 2018

Решение № 6/04.01.2018г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>