Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 21 сеп 2018

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 20 сеп 2018

П О К А Н А
На 27.09.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2. Приемане на отчет [...]

чети нататък>>

Съобщение от Община Пордим

публикувано на: 20 сеп 2018

На 26 септември  2018 год./сряда/ от 10,00 часа в Дневния център,   кмета на Община Пордим Детелин Василев ще проведе среща с гражданите.
Ще бъде представена информация за изпълнението на бюджета за 2018 година, както и ще бъдат отчетени програмите и проектите, които общинската администрация изпълнява.

чети нататък>>

Заповеди за определяне на спечелилите тръжни процедури

публикувано на: 13 сеп 2018

Заповеди за определяне на спечелилите тръжни процедури

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-11/07.09.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XІ-587 и УПИ XVI-597 в кв.26 по плана на град Пордим

публикувано на: 07 сеп 2018

Заповед № СБР-02-11/07.09.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ XІ-587 и УПИ XVI-597 в кв.26 по плана на град Пордим

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 04 сеп 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 19.09.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим, eт. 2 по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ [...]

чети нататък>>

„Да изчистим България заедно” 2018 г.

публикувано на: 29 авг 2018

„Да изчистим България заедно” 2018 г.

чети нататък>>

Заповед № СП-00-39/22.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за забрана на озвучаването на отктрити площи на заведения за хранене и развлечения за времето между 23,00ч. до 07.00 часа.

публикувано на: 27 авг 2018

Заповед № СП-00-39/22.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за забрана на озвучаването на отктрити площи на заведения за хранене и развлечения за времето между 23,00ч. до 07.00 часа.

чети нататък>>

Заповед УС 04-161/20.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне за спечелил тръжна процедура

публикувано на: 20 авг 2018

Заповед УС 04-161/20.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне за спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 17 авг 2018

Обява за провеждане на тръжна процедура за продажба на ДМА

чети нататък>>