Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 05 юни 2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Информация за жителите на Община Пордим във връзка с 2-ри юни 2020г.

публикувано на: 28 май 2020

Информация за жителите на Община Пордим във връзка с 2-ри юни 2020г.

чети нататък>>

Информация по проект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот с № 136038“

публикувано на: 28 май 2020 чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 28 май 2020

П О К А Н А
На 04.06.2020 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 22 май 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 25.05.2020 г. до 27.05.2020 г., вкл. от 08.00 до 22.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на пшеница с препарат “Зантара 216 ЕК“ – доза 125 мл/дка в землището на гр. Пордим, [...]

чети нататък>>

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2019г.

публикувано на: 22 май 2020

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2019г.

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 14 май 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 18.05.2020 г. до 20.05.2020 г., вкл. от 20.40 до 10.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на пшеница срещу вредител листни въшки и брашнеста мана с продукт “Тесоро/Шерпа“ – доза 0,025 [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот – частна общинска собственост – „Туристическа хижа“, намираща се в поземлен имот № 500808 по КВС, находящ се в местността „Селището“ в землището на гр. Пордим, за търговска дейност

публикувано на: 13 май 2020

На 29.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот – частна общинска собственост – „Туристическа хижа“ със застроена площ от 172 кв. м. и търговска площ от 86 кв. м., намираща се в поземлен имот № 500808 по КВС (с идентификатор 57772.500.808, съгласно [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 2”, в землището на гр. Пордим

публикувано на: 13 май 2020

На 29.05.2020 г. от 15:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 2”, поземлен имот №500804 по КВС, (с идентификатор 57772.500.804, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-235/10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 1”, в землището на гр. Пордим

публикувано на: 13 май 2020

На 29.05.2020 г. от 14:45 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 1”, поземлен имот №500815 по КВС, (с идентификатор 57772.500.815, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-235/10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и [...]

чети нататък>>