Последни Новини

Решение № ПН ЕО 20/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

публикувано на: 26 окт 2016

Решение № ПН ЕО 20/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-563/21.10.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастрален план на с. Каменец, квартал 3

публикувано на: 21 окт 2016

Заповед № СБР-00-563/21.10.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастрален план на с. Каменец, квартал 3

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на Общински съвет гр. Пордим на 24.10.2016г.

публикувано на: 17 окт 2016

П О К А Н А
На 24.10.2016 год. /понеделник/ от 13.00 часа в залата на общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

1.Предложение за допълване на Наредба за „Символите, [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 17 окт 2016

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 02.11.2016 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 127034 в местността „Над село“ по плана на землището на гр. Пордим, представляващ [...]

чети нататък>>

Заповед № СБР-03-179/13.10.2016г. на Кмета на Община Пордим за окончателна експлоатация на общинско депо в местността “Отсреща” в землището на гр.Пордим”

публикувано на: 14 окт 2016

Заповед № СБР-03-179/13.10.2016г. на Кмета на Община Пордим за окончателна експлоатация на общинско депо в местността “Отсреща” в землището на гр.Пордим”

чети нататък>>

Поздравление от Кмета на Община Пордим

публикувано на: 12 окт 2016

Поздравление от Кмета на Община Пордим

чети нататък>>

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСППЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за землищата на Община Пордим

публикувано на: 07 окт 2016

Землище на с. Борислав
Землище на с. Каменец
Землище на с. Катерица
Землище на с. Одърне
Землище на град Пордим
Землище на с. Тотлебен
Землище на с. Вълчитрън
Землище на с. Згалево

чети нататък>>

Съобщение относно провеждане на традиционния събор на град Пордим

публикувано на: 04 окт 2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и националния референдум на 6 ноември 2016г., уведомяваме гражданите и гостите на град Пордим, че традиционния събор на града ще се проведе на 29 и 30 октомври 2016 година.

От ръководството на общината

чети нататък>>

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на Регионална система за управление на отпадъците – гр. Плевен.

публикувано на: 03 окт 2016

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Стартиране на Регионална система за управление на отпадъците – гр. Плевен.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От 29.09.2016 г. официално стартира регионалното депо за отпадъци в град Плевен.
Регионалното депо обхваща общините Пордим, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър и Плевен.
Община Пордим ще започне регулярна доставка на смесени битови отпадъци до новото депо от 03.10.2016г.
Напомняме на населението, че в [...]

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-484/27.09.2016г. до Иванка Веселинова Цветанова, Йовка Стефка Тодорова и Веселин Тодоров Цветанов

публикувано на: 30 сеп 2016

Обявление № СБР-00-484/27.09.2016г. до Иванка Веселинова Цветанова, Йовка Стефка Тодорова и Веселин Тодоров Цветанов

чети нататък>>