Последни Новини

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 13 дек 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 09.01.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, съставляващо УПИ XIV, в кв.11 от 1 165,00 кв.м., с предназначение „За производствени [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 13 дек 2018

П О К А Н А

На 20.12.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
1.Актуализация на плана за приходите и разходите за местни дейности на Община Пордим за [...]

чети нататък>>

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

публикувано на: 06 дек 2018

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината, на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Пордим.

чети нататък>>

Заповеди за определяне на спъчелили търгове проведени в Община Пордим

публикувано на: 29 ное 2018

Заповед УС-01-21/29.11.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил тръжна процедура
Заповед УС-01-22/29.11.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Обявление на основание чл. 239 от Закона за изпълнение на наказанията

публикувано на: 28 ное 2018

Обявление на основание чл. 239 от Закона за изпълнение на наказанията

чети нататък>>

Обява за провеждане на конкурс

публикувано на: 23 ное 2018

Обява за провеждане на конкурс

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 22 ное 2018

П О К А Н А
На 29.11.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

1.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Пордим през 2019г.
Докладва: [...]

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-21/13.11.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с. Вълчитрън, в обхвата на УПИ ХVІІІ-968 и ХІХ-811 в кв.88

публикувано на: 13 ное 2018

Заповед №СБР-02-21/13.11.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с. Вълчитрън, в обхвата на УПИ ХVІІІ-968 и ХІХ-811 в кв.88

чети нататък>>

Информация за публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим

публикувано на: 12 ное 2018

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината, на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 12 ное 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.11.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 500041 от 1.649 дка,  представляващ „Друга селскостопанска територия“ в землището на с. [...]

чети нататък>>