Последни Новини

Заповед РД-10-41/09.04.2020г. на Кмета на Община Пордим

публикувано на: 09 апр 2020 чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 09 апр 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 11.04.2020 г. до 13.04.2020 г., вкл. от 08.00 до 22.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия с наземна техника - третиране на пшеница с цел: подхранване с хербицид “Корида 75 ВДГ“ – доза 1,5 гр/дка в землището [...]

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 02 апр 2020

ОБЩИНА ПОРДИМ

Уведомява населението на гр. Пордим, в т. ч. всички пчелари и животновъди, че от 05.04.2020 г. до 07.04.2020 г. вкл. от 08.00 до 22.00 часа, както и от 8.04.2020 г. до 10.04.2020 г. вкл., от 08.00 до 22.00 часа ще се проведат растителнозащитни мероприятия - третиране на пшеница с цел: подхранване с [...]

чети нататък>>

Важна информация от ЧЕЗ ЕЛЕКТРО

публикувано на: 02 апр 2020

Информация от ЧЕЗ Електро

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 30 мар 2020

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

чети нататък>>

Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение

публикувано на: 26 мар 2020

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение. Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения могат да се подават [...]

чети нататък>>

Обявление на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 / 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителните зони (СОЗ)

публикувано на: 20 мар 2020 чети нататък>>

Информация от ЧЕЗ

публикувано на: 18 мар 2020

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА КЛИЕНТИТЕ ДА ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ
Осигурените възможности от Дружеството включват и плащане от разстояние през интернет, терминални устройства, мобилен телефон

„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите клиенти, че възможностите, които осигуряват начините за плащане на сметки от разстояние, са за предпочитане, особено в ситуацията на прилагане на засилени [...]

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 13 мар 2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 10 мар 2020

На 25.03.2020 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот II-286 в к. 26 по плана на с.Згалево, с площ 4 440 кв.м., с предназначение „За обществено-обслужваща дейност, настаняване и подслон“, заедно с построената в него сграда: масивна двуетажна [...]

чети нататък>>