Последни Новини

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

публикувано на: 21 сеп 2016

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

чети нататък>>

Заседание на Общински съвет гр. Пордим на 27.09.2016г.

публикувано на: 19 сеп 2016

П О К А Н А
На 27.09.2016 год. /вторник/ от 13.00 часа в залата на общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 09 сеп 2016

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 21.09.2016 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот, за производствени нужди, представляващ обособена [...]

чети нататък>>

Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

публикувано на: 08 сеп 2016

Уведомяваме Ви, че на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 e публикуван Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.

чети нататък>>

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 73в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка със сключване на споразуменията за земеделски земи за стопанската 2016 - 2017г.

публикувано на: 10 авг 2016

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 73в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка със сключване на споразуменията за земеделски земи за стопанската 2016 - 2017г.

чети нататък>>

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България

публикувано на: 09 авг 2016

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България

1. Със заповед № ОХ - 547/19.07.2016 . на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв на длъжности във военни формирования на Съвместното командване на [...]

чети нататък>>

Обява за изготвяне на предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

публикувано на: 09 авг 2016

Обява за изготвяне на предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 08 авг 2016

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 24.08.2016 г. ще се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
- язовир “Шаварна”, публична общинска собственост, имотен № 000127, с обща площ 519,979 дка., находящ се в [...]

чети нататък>>

Обява за набиране на желаещи да се запишат на курс за начална военна подготовка

публикувано на: 04 авг 2016

Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие:
- Военно окръжие – Плевен ;
- офисите за водене на военен отчет в общините на областта, за да Ви насочим в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална военна подготовка!

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ

Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна [...]

чети нататък>>

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

публикувано на: 01 авг 2016

Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

чети нататък>>