Последни Новини

Обява за провеждане тръжна процедура в Община Пордим

публикувано на: 04 окт 2018

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 24.10.2018 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Шаварна 1” – имотен № 000106 по КВС на землището на с. Каменец, с [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 02 окт 2018

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 17.10.2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място, съставляващо УПИ ХV-717, в стр.кв. 6 по плана на гр.Пордим, с площ [...]

чети нататък>>

Заповеди на Директора на ОД ”Земеделие” – Плевен, с които е одобрено разпределението на масивите за стопанската 2018/2019 година за землищата на Община Пордим.

публикувано на: 01 окт 2018

Землище на гр. Пордим
Землище на с. Борислав
Землище на с. Вълчитрън
Землище на с. Згалево
Землище на с. Каменец
Землище на с. Катерица
Землище на с. Одърне
Землище на с. Тотлебен

чети нататък>>

Заповед № УС-04-179/25.09.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил тръжна поцедура

публикувано на: 25 сеп 2018

Заповед № УС-04-179/25.09.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил тръжна поцедура

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 21 сеп 2018

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Обявление до Людмил Петков Любенов, относно издадена Заповед № АГ-03-2 от 10.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за доброволно събаряне на незаконен строеж

публикувано на: 20 сеп 2018

Обявление до Людмил Петков Любенов, относно издадена Заповед № АГ-03-2 от 10.08.2018г. на Кмета на Община Пордим за доброволно събаряне на незаконен строеж

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 20 сеп 2018

П О К А Н А
На 27.09.2018год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2. Приемане на отчет [...]

чети нататък>>

Съобщение от Община Пордим

публикувано на: 20 сеп 2018

На 26 септември  2018 год./сряда/ от 10,00 часа в Дневния център,   кмета на Община Пордим Детелин Василев ще проведе среща с гражданите.
Ще бъде представена информация за изпълнението на бюджета за 2018 година, както и ще бъдат отчетени програмите и проектите, които общинската администрация изпълнява.

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Илия Иванов Петков, Иван Борисов Енчев, Стоян Григоров Цветков, Таня Григорова Иванова и Румен Весков Русанов за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47

публикувано на: 18 сеп 2018

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Илия Иванов Петков, Иван Борисов Енчев, Стоян Григоров Цветков, Таня Григорова Иванова и Румен Весков Русанов за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Ефросина Тодорова Цанова, Младен Захариев Тодоров, Здравко Александров Брязов, Свилен Янков Янков и Ленко Костадинов Митов за изменение на ПУП – ПР, в обхвата на УПИ ХХ-46, ХVІІІ-52 и УПИ ХVІІ-53 в кв.12 по плана на с. Вълчитрън

публикувано на: 18 сеп 2018

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Ефросина Тодорова Цанова, Младен Захариев Тодоров, Здравко Александров Брязов, Свилен Янков Янков и Ленко Костадинов Митов за изменение на ПУП – ПР, в обхвата на УПИ ХХ-46, ХVІІІ-52 и УПИ ХVІІ-53 в кв.12 по плана на с. Вълчитрън

чети нататък>>