Последни Новини

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 13 мар 2019

П О К А Н А

На 18.03.2019год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пордим през 2019година.
Докладва: Детелин Василев – Кмет [...]

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-128/12.03.2019 г. до обществеността, относно одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 12 мар 2019

Обявление с изх. №СБР-00-128/12.03.2019 г. до обществеността, относно одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-5/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 11 мар 2019

Заповед №СБР-02-5/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-64/07.02.2019 г., до Мария Николова Аладжова, Михайл Стефанов Генов, Николай Стефанов Генов и Татяна Василева Аладжова, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХХV-403 в кв.37 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 11 мар 2019

Обявление с изх. №СБР-00-64/07.02.2019 г., до Мария Николова Аладжова, Михайл Стефанов Генов, Николай Стефанов Генов и Татяна Василева Аладжова, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХХV-403 в кв.37 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-4/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8, с. Каменец

публикувано на: 11 мар 2019

Заповед №СБР-02-4/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8, с. Каменец

чети нататък>>

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

публикувано на: 05 мар 2019

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА
1. Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявени 185 вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс [...]

чети нататък>>

Решение на Административен съд Плевен

публикувано на: 04 мар 2019

Решение № 51 от 31.01.2019г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Протокол № 2 и Заповед № РД 10-18/28.02.2019г. на Кмета на Община Пордим за спечелил конкурс за заемане на длъжността Главен архитект на Община Пордим

публикувано на: 01 мар 2019

Протокол № 2
Заповед № РД 10-18/28.02.2019г. на Кмета на Община Пордим за спечелил конкурс за заемане на длъжността Главен архитект на Община Пордим

чети нататък>>

Заповед № УС-00-117/01.03.2019г. на Кмета на Община Пордим за обявяване спечелил тръжна процедура

публикувано на: 01 мар 2019

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12180 е публикувана Заповед № УС-00-117/01.03.2019г. на Кмета на Община Пордим за обявяване спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 01 мар 2019

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>