Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 19 апр 2019

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Забрана за къпането във всички водни площи на територията на Община Пордим през активен летен туристически сезон 2019г.

публикувано на: 15 апр 2019

Забрана за къпането във всички водни площи на територията на Община Пордим през активен летен туристически сезон 2019г.

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС Пордим

публикувано на: 10 апр 2019

П О К А Н А

На 17.04.2019год. /сряда/ от 13.00 часа в сградата на Кметство с.Вълчитрън ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Отчет за дейността на Кметство с.Вълчитрън за периода 2015-2019г.
Докладва:Милена Вълчева [...]

чети нататък>>

Информация относно избори за ЕП 2019

публикувано на: 10 апр 2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Общинска администрация Пордим напомня, че крайния срок за:
За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019г.;
 За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019г.;
 За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019г
Община Пордим уведомява всички избиратели с трайни увреждания, [...]

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-129/12.03.2019 г. до Пенка Маринова Ангелова, Емил Ангелов Йорданов и Илия Ангелова Йорданова на Заповед №СБР-02-4/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8.

публикувано на: 04 апр 2019

Обявление №СБР-00-129/12.03.2019 г. до Пенка Маринова Ангелова, Емил Ангелов Йорданов и Илия Ангелова Йорданова на Заповед №СБР-02-4/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8.

чети нататък>>

Решение на Административен съд Плевен

публикувано на: 04 апр 2019

Решение № 183/03.04.2019г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Информация относно промяна в правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г.

публикувано на: 01 апр 2019

Уведомяваме Ви, че на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=393 е публикувано предложение относно промяна в правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г.

чети нататък>>

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 1 за стопанската 2019/2020г., приет с Решение № 647/28.02.2019г. на ОбС Пордим

публикувано на: 18 мар 2019

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим, приложение № 1 за стопанската 2019/2020г., приет с Решение № 647/28.02.2019г. на ОбС Пордим

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 13 мар 2019

П О К А Н А

На 18.03.2019год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пордим през 2019година.
Докладва: Детелин Василев – Кмет [...]

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-128/12.03.2019 г. до обществеността, относно одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 12 мар 2019

Обявление с изх. №СБР-00-128/12.03.2019 г. до обществеността, относно одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>